woman taking notes

Om Mig

Om Mig

Sara Kjörk

Jag heter Sara och är utbildad Socionom och KBT-terapeut.

Som terapeut brinner jag för att genomföra önskade förändringar hos personer. Det kan röra sig från allt till att du vill må bättre på grund av stress, ångest eller liknande – till att du redan i dag mår bra men vill lära känna dig själv bättre.
Jag vill att psykoterapi ska vara och kännas lika naturligt som att gå till doktorn när vi skadat oss, eller som att gå till frisören när vi vill ändra frisyr. Terapi är för alla, inte bara en åtgärd när vi mår dåligt.
Det viktiga med terapin ska vara att du känner en positiv förändring i dig själv – Att på något sätt känna att du har upptäckt dig själv.
Om du inte mår bra av någon anledning och detta hindrar dig i vardagen, ta kontakt med mig – för hjälp finns att få.

”Jag vill att du ska upptäcka dig själv”
Om Mig

Mitt syfte

Det viktiga med terapin för mig är att du ska nå den förändring som du önskat. Det kan vara att må bättre, uppnå ett specifikt mål eller känna att du har något att ta med dig i framtiden. Jag vill att samtalsterapi eller psykoterapi ska vara och kännas lika naturligt som att gå till doktorn när du slagit dig eller som att gå till frisören när du bara vill göra en förändring.

Terapi är för alla, inte bara som en åtgärd när vi mår extra dåligt. Kan vi använda oss av det för att förebygga att inte hamna i det där ”extra dåliga”?

Det viktiga med terapi är att du känner en positiv förändring i dig själv – Att på något sätt känna att du har ”upptäckt dig själv”.

Om Mig

Utbildning

Grundutbildning i psykoterapi steg-1 med inriktning KBT på Sverigehälsan i Göteborg som motsvarar 2 år. (Utbildningen uppfyller kriterierna för att arbeta med KBT-behandling och vidareutbildning inom psykoterapi för legitimerade tjänster till skillnad från andra kortare utbildningar i KBT. Detta är viktigt för dig att känna till för att du ska känna dig trygg med min kunskap att bedriva psykoterapi.)

Vägledande samspel (ICDP) steg 1. Syftar till att upprätthålla goda relationer mellan omsorgsgivare och barn.

Socionomexamen på Jönköpings högskola som motsvarar 3,5år.

Erfarenhet

Jag har flerårig erfarenhet av samtal med både barn och vuxna. Jag har erfarenhet av att arbeta med bl.a. stödfrågor, kriser, depression, OCD, ångest, panikångest, stress och utmattning. Jag har kunskap inom KBT likaså ACT och mindfulness (medveten närvaro) och motiverande samtal.

Skola

–  Samtalsstöd för barn individuellt och i grupp.

–  Rådgivning för föräldrar.

–  Handledning för pedagoger.

–  Förebyggande och hälsofrämjande arbete.

Vårdcentral

–  Terapi och samtalsstöd för vuxna från 18 år.

–  Rehabkoordinering.

–  Verksamhetens hälsofrämjande utvecklingsarbete.

Tystnadsplikt

Jag har tystnadsplikt och ingen journaldokumentation sparas. Tystnadsplikt innebär att det som sägs i samtalen stannar mellan oss två om inget annat önskas. Tystnadsplikten kan brytas i sådana fall om det uppkommer misstankar om brott eller fara för någons liv. Alla dina person- och kontaktuppgifter raderas efter färdig behandling.

Egen Handledning

Jag går i regelbunden handledning av en legitimerad psykoterapeut med inriktning KBT. Syftet med handledning är att alltid utveckla den individuella kompetensen hos terapeuten.

Tidsbokning

Önska ett besök

    Have a question?