Magbesvär / IBS

Självhjälp

Magbesvär / IBS

IBS (Irritable bowel syndrome) är en sjukdom med buksmärtor i kombination med förstoppning och/eller diarré. Även kallas “överkänslig mage”. Denna diagnos har blivit vanligare att ställa inom vården. Hittills har man inte hittat några organiska förklaringar till varför besvären uppstår eller medicin som tar bort eller lindrar besvären i så pass stor utsträckning som önskats. Det har dock visats att personer med IBS har en större känslighet för sensationer från mag- och tarmkanalen (även kallad visceral sensitivitet).

Runt 10 % av befolkningen uppfyller diagnoskriterierna för IBS och majoriteten är kvinnor. För en tredjedel av dessa personer är symtomen så pass besvärliga att de begränsar deras vardag och de får istället leva sitt liv utefter deras besvär.

Nedan symtom i minst 3 månader kan vara tecken på IBS:

Förstoppning, diarré eller både och

Magont och uppblåst mage

Gasig mage

Smärtan lindras eller ökar efter att du bajsat

Bajsar oregelbundet

Vid IBS har man oftast beteendemässiga symtom såsom att man börjar undvika vissa platser där det exempel inte finns tillgång till en toalett eller att man ser till att alltid ha en toalett i närheten. Beteendet blir att personen blir mycket upptagen med fokus på hur magen känns och tillgången till toalett. Det är även vanligt att man undviker viss mat för rädsla av att bli dålig i magen eller undviker tighta kläder på grund av risk för uppblåsthet.

Varför får man IBS?

För personer med IBS så har magsymtomen (såsom uppblåst mage) och hjärnans upplevelse av hot kopplats samman och personen har en rädsla för att tappa kontrollen. Det gör att personen ökar sitt fokus på symtomen och därav ökar den barriär som ska filtrera signaler mellan hjärnan och mag-tarmsystemet. Den börjar istället släppa fram fler signaler från magen.

Det är för att skydda och få personen att uppmärksamma och agera på hotet (magsymtom). Detta ökar även den viscerala sensitiviteten. Vilket även kan leda till att personen istället börjar undvika och försöker kontrollera symtomen mer.

Resultatet blir då att IBS-personers undvikande och kontrollbeteende behåller eller ökar magproblemen då ingen ny inlärning om symtomen sker, såsom att de inte är farliga.

Vad kan jag göra själv?

Beroende på vad magbesvären beror på så finns det olika åtgärder att göra. Om du märker att du är extra känslig för en viss mat såsom laktos försök att undvika det. Gällande mat är det också viktigt att inte rädslan tar över och vi undviker mer mat än vad vi behöver. Försök också att inte undvika vissa platser eller situationer för risk att bli exempel dålig i magen. Detta precis som med ångest kan istället öka dina symtom. Ta även tid på dig på toaletten, stressa inte. Ät hälsosam mat och rör på dig.

När bör jag söka hjälp?

Om du lider av magbesvär minst 3 månader eller misstänker att du har IBS är det viktigt att du först tar en kontakt med din läkare för att kontrollera eventuella fysiska problem eller för att utesluta annat för att sedan kunna misstänka IBS. KBT-terapi har goda behandlingsresultat mot IBS. Ta kontakt med mig om du önskar behandling då det går att bota IBS.

BOKA NU

Have a question?