woman looking at computer screen

Självhjälp

Lider du av nedstämdhet, ångest eller annan psykisk ohälsa?

För dig som vill hjälpa dig själv att hantera ohälsa och återfå psykisk hälsa. Här tar du del av information och verktyg för att klara av olika problem.

Forskning visar att desto mer vi vet hur vår hjärna och kropp fungerar desto lättare har vi att själva hantera vår egen hälsa. Att ha kunskap om varför det känns som det gör eller varför vår kropp reagerar på det sättet så skapar det både förståelse, förlåtelse och insikt.

Men framför allt så ökar det möjligheterna till att komma ur ett psykiskt dåligt mående och i stället hitta en annan väg som är hållbar på lång sikt. Alltså att återfå psykisk hälsa.

Här finns det samlat korta och lättlästa texter om olika sorters av psykiska problem som vi människor kan få.

Läs om vad det är, vilka symtom du bör vara uppmärksam på- kanske känner du igen dig? Men också vad som är normalt och vad bör man faktiskt ta på allvar. När bör man söka hjälp och vad kan jag framför allt göra själv för att må bättre?

Självhjälp

Psykisk Hälsa

Ångest är i grunden känslan ”rädsla” som vi kallar för ångest. Det känns som en oro och vi tenderar att grubbla på saker som kanske inte ens har hänt.

LÄS MER

Att känna sig nedstämd ibland är vanligt och händer de flesta människor då och då och även under kortare perioder.

LÄS MER

Idag vet vi att hälsa och sömn är starkt sammanlänkade och påverkar varandra. Forskning visar att om vi sover bra så mår vi också bättre både fysiskt och psykiskt.

LÄS MER

Stress är en normal del av människans liv och precis som ångest är det något som vi behöver och ska ha ibland.

LÄS MER

Att vi kan ha vissa tankar och beteenden som blir extra viktiga för oss i stunden är normalt såsom att någon gång behöva kontrollera att dörren verkligen är låst eller att

LÄS MER

IBS (Irritable bowel syndrome) är en sjukdom med buksmärtor i kombination med förstoppning och / eller diarré. Även kallas “överkänslig mage”.

LÄS MER
Tidsbokning

Önska ett besök

    Have a question?