OCD

Självhjälp

OCD / Vanliga symtom

Att vi kan ha vissa tankar och beteenden som blir extra viktiga för oss i stunden är normalt såsom att någon gång behöva kontrollera att dörren verkligen är låst eller att ljusen är släckta för att minska oron kring att något ska hända. Men om du ofta har dessa eller upplever att tankarna och beteendet påverkar dig mycket kan det vara OCD.

OCD (obsessive-compulsive disorder) eller som vi kallar det på svenska ”tvångssyndrom” är när du behöver göra eller tänka på ett speciellt sätt annars får du ångest eller tror att något hemskt kommer att hända. Tvångssyndrom innehåller både tvångstankar och tvångsbeteenden. Tvångstankar är tankar som kommer fast du inte vill det och som ger obehag.

Exempel på en sådan tanke kan handla om att du är rädd för att bli smittad eller göra någon illa. Tvångsbeteende är det du gör för att hantera tvångstankarna, till exempel tvätta händerna extra mycket för att undvika smitta.

Tvånget kan med tiden bli värre och påverka dig i vardagen när du är på arbetet, skolan eller är i sociala sammanhang.

Du har tvångstankar eller tvångsbeteenden kring hur vissa saker ska utföras

Du får mycket ångest och kan exempel inte sova eller gå hemifrån om du inte gör detta innan.

Du undviker platser eller situationer för att inte behöva få tvångstankar/beteenden

Du tycker det är svårt att sluta med eller motarbeta tvånget

Tvånget påverkar dig att göra saker du vill göra i livet

Varför får man OCD?

Det är fortfarande oklart vad OCD/tvångssyndrom beror på.

Det finns vissa studier som visar att man har en ökad risk att få det om man har en släktning som lider av det.

Vad kan jag göra själv?

Det är viktigt att ha goda levnadsvanor, för desto bättre vi mår både fysiskt och psykiskt desto lättare har vi att hantera tvångssyndromet. Det kan vara att äta hälsosamt och regelbundet, motionera och vila tillräckligt.

Att prata med någon om dina tankar kan hjälpa. Många med tvångssyndrom går med dessa tankar för sig själv och skäms för det. Det kan därför hjälpa att berätta för någon för att sedan kunna skapa mer distans från tankarna.

Med OCD är det svårt att stå emot dessa tankar och beteende, det är ju därför man fortsätter med dem. Men ha med dig att försöka motstå dem så gott du kan och att inte öka beteendet såsom att tvätta händerna ännu en extra gång för att minska ångesten lite till. Detta gör tyvärr att tvångssyndromet blir värre på långsikt.

När bör jag söka hjälp?

Om du misstänker att du har OCD och det påverkar dig i din vardag är det viktigt att ta hjälp för hjälp finns att få. Att gå med OCD kan leda till annan psykisk ohälsa såsom depression eller utmattning men också att tvångssyndromet ökar med tiden. OCD kan vara mycket jobbigt att leva med och det kan begränsa dig att leva det liv du vill leva. KBT-terapi har mycket goda behandlingsresultat i detta.

BOKA NU

Have a question?