Stress

Självhjälp

Stress / Vanliga symtom

Stress är en normal del av människans liv och precis som ångest är det något som vi behöver och ska ha ibland. Stress är samma som känslan rädsla i grunden och som vi alltid behövt för överlevnad. Stress till skillnad från ångest är när kroppen reagerar med rädsla under en obehaglig situation som tar energi från oss.

Det kan vara att vi får en utskällning från vår chef eller är sena till ett viktigt möte. Att ha stress då och då i kortare stunder är helt ofarligt men om vi har en långvarig stress kan det påverka kroppen negativt och vi kan hamna i en så kallad stressreaktion. Vid en sådan reaktion påverkar stressen oss både fysiskt och psykiskt och kan hindra oss i vardagen.

Sömnsvårigheter

Svårt att koppla av

Nedstämdhet och oro

Försämrat minne eller svårt att koncentrera dig

Fysiska problem såsom huvudvärk, magont, värk

Otålig och lättirriterad

Du prioriterar bort saker som egentligen får dig att må bra

Sämre immunförsvar

Kontakta Oss

Skicka ett meddelande

  Utmattningssyndrom

  Om vi går med en långvarig stress kan det leda till något som kallas för utmattningssyndrom där man har flera och starka fysiska och psykiska besvär på grund av den långvariga stressen.

  Oftast kommer det smygande med flera stressrelaterade besvär innan. Många upplever också att det känns som att utmattningen kom plötsligt utan signal. Det är därför viktigt att se över sin tillvaro och ha en god balans mellan aktivitet och vila.

  Det är viktigt att söka hjälp om du misstänker att du är på väg in i en utmattning eller är i en då det är svårt och tar tid att komma ur på egen hand.

  Symtom på utmattning:

  –  Symtom på stressreaktion fast starkare.

  –  Har ingen energi alls.

  –  Känner dig svag i kroppen.

  –  Går inte att vila bort tröttheten.

  –  Känner dig rent av utmattad.

  –  Glömmer saker.

  –  Svårt att koncentrera dig och svårt att planera som tidigare. Exempelvis svårt att laga mat efter recept.

  –  Svårt att läsa.

  –  Känslig för ljud och ljus.

  Vad kan jag göra själv?

  Om du misstänker att du har en stressreaktion så är det viktigt att ta det på allvar och så tidigt som möjligt göra vissa åtgärder.

  Vid stress är det viktigt att hitta en balans som fungerar för dig där du får tillräckligt med återhämtning och vila. Tillåt dig gärna mer vila än vad du i första hand tänkte att tillräckligt vila är för dig.

  Vi har en tendens att bli rastlösa snabbt och tror därav att det är ett tecken på att vi har vilat klar vilket inte behöver vara fallet. Många gånger är rastlöshet ett tecken på att vi behöver mer vila under en stressreaktion.

  –  Hur ser dina krav ut på dig själv? Är de rimliga? Kan du minska dem?

  –  Motion hjälper oss att komma ner i varv.

  –  Lugna promenader.

  –  Sov tillräckligt.

  –  Ät regelbundet och hälsosamt.

  –  Tillåt dig att göra en sak i taget.

  –  Lägg bort skärmar såsom mobil och tv. Läs istället ex en bok eller pussla.

  –  Undvik alkohol och för mycket koffein.

  –  Vad får dig att koppla av?

  När bör jag söka hjälp?

  Om du fortsatt känner dig stressad eller misstänker att du lider av utmattningssyndrom är det viktigt att du tar kontakt för hjälp finns att få. Utmattning är mycket svårt och obehagligt att leva med och som jag skrev tidigare kan det ta tid att komma ur det. KBT- terapi har goda behandlingsresultat för stress och utmattning. Det viktiga i livet är att din kropp mår bra och håller i längden.

  BOKA NU

  Have a question?