woman with a book in her hand

Metoder

Metoder

KBT / Kognitiv Beteendeterapi

KBT är en förkortning på kognitiv beteendeterapi som fokuserar på förändring i sambanden mellan tanke, känsla och beteende. Det är en strukturerad, aktiv och målinriktad terapiform som lägger främst fokus på här och nu. Syftet är att få en förändring kring hur vi agerar, tänker och känner. Att utveckla nya sätt att hantera och se på sina problem för att vi ska kunna göra denna förändring.

Terapi Online

Hur går det till?

Terapin består av sessioner där klient och terapeut träffas. Dessa sessioner bygger på samtal och praktiska övningar. Mellan samtalen kan vissa uppgifter delas ut för att ge en bättre behandling på lång sikt. Under behandlingens gång utvärderar man hur det går, vad som behövs förändras och hur det bör fortsättas. Det är vanligt att klienten får svara på frågeformulär.

Kontakta Oss

Skicka ett meddelande

  Metoder

  Vad säger forskningen?

  Enligt forskningen är KBT en av de mer gynnsamma metoderna och har i dagens samhälle blivit en av de mer eftertraktade terapiformerna. Några av de främsta tillämpningsområdena är depression, ångesttillstånd, stress- och utmattning. Även inom OCD och psykosomatiska problem påvisar KBT goda behandlingsresultat. KBT används även inom andra områden, exempelvis i företag för frågor kring organisation och utveckling.

  Resultat av KBT-behandlingar undersöks regelbundet och ny forskning sker kontinuerligt. Den senaste metoden inom KBT är bland annat ACT (acceptance and commitment therapy) och medveten närvaro (mindfulness).

  Dessa metoder visar goda behandlingsresultat när det gäller främst att lära sig hantera negativa tankar och känslor. ACT hjälper oss att hantera och förhålla oss till dessa tankar och känslor på ett sådant sätt att de inte tar över. Den hjälper oss att betrakta känslor och tankar istället för att dras med i dem.

  ACT får oss att leva vårt liv fullt ut trots obehagliga tankar och känslor. Mindfulness, eller medveten närvaro som vi kallar det i Sverige, handlar främst om att vara i nuet och medvetet uppmärksamma det som händer i och utanför oss. Förmågan att stanna kvar i nuet är enligt forskning en viktig återhämtning för hjärnan speciellt i det samhället som vi lever i nu.

  Have a question?