Sömnbesvär

Självhjälp

Sömnbesvär / Vanliga symtom

Idag vet vi att hälsa och sömn är starkt sammanlänkade och påverkar varandra. Forskning visar att om vi sover bra så mår vi också bättre både fysiskt och psykiskt. En långvarig dålig sömn däremot ökar risken för oss att få fysiska besvär såsom hjärtproblem, övervikt, sämre immunförsvar men även psykiskt såsom större risk för depression och ångest.

Att vi då och då sover sämre kortare perioder är normalt och inget man behöver vara orolig för. Men allt fler och fler lider av längre perioder av sömnsvårighet och tyvärr når detta även ner i åldrarna.

Du har svårt att somna och det tar mer än 30min

Du vaknar flera gånger om natten som påverkar din sömn negativt

Du vaknar om natten och kan inte somna om

Du vaknar tidigt på morgonen även om du inte sovit tillräckligt och kan inte somna om

Du är mycket trött om dagarna

Svårt att koncentrera dig

Svårt att vakna när klockan ringer på morgonen

Oroar dig mer än tidigare

Varför sömnbesvär?

Varför vi har sömnbesvär kan bero på många olika saker. Det kan bero på yttre faktorer såsom att något allvarligt hänt som att någon närstående dött, mycket på arbetet, hur våra rutiner ser ut, tillgång till få timmars sömn, nattarbete, att man har barn som väcker en om nätterna.

Det kan även bero på mer psykiska såsom inre stress eller oro. Ibland behöver inte oron handla om något mer specifikt än att man känner sig orolig över att inte få tillräckligt med sömn.

För att förstå sömnen behöver vi gå tillbaka i tiden och i vår biologi jämföra med hur vi lever idag. Vi tenderar både vuxna och barn att rubba våra sömnrutiner mer. Människan är skapad så att den har en ”inre nattklocka” som sover bäst under natten när det är mörkt.

Det är därför viktigt att vi följer våra sömnrutiner utifrån solljuset så gott vi kan för att få en så god nattsömn som möjligt. Är vi vakna på natten när kroppen önskar sova tenderar vi att få sämre sömnkvalitet och risker för fysiska och psykiska problem ökar i sin tur.

Vad kan jag göra själv?

Hur ser dina rutiner ut?

Tips:

–  Ät hälsosamt och regelbundet.

–  Ät inte för tätt inpå sänggående.

–  Gör något lugnt i 2h innan sänggående.

–  Motionera regelbundet men inte för tätt inpå sänggående.

–  Utför mindfulness eller andningsövningar innan eller när du ska sova för att komma ner i varv.

–  Undvik kaffe eller te med koffein sent på eftermiddagen och framåt. Undvik alkohol.

–  Ha samma rutiner när du går och lägger dig och går upp under hela veckan.

–  Få frisk luft och solljus på dagen.

–  Undvik saker som dator, mobil, Ipad vid sängen. Stäng av störande ljud.

–  Undvik längre tupplurar än 15 min på dagen.

–  Se till att sovrummet är mörkt och svalt.

När bör jag söka hjälp?

Om du fortfarande har sömnbesvär och har haft det en längre period är det viktigt att ta kontakt för hjälp finns att få. KBT-terapi har goda behandlingsresultat för sömnbesvär som håller i längden. Ibland kan besvären endast ha med sömnen men ibland kan det även vara en kombination med något annat.

BOKA NU

Have a question?