front view of hands together

Tjänster

Terapi Online

Om therapix

Therapix erbjuder samtalsterapi online och är ett privat alternativ för terapi med KBT, samtal eller rådgivning.

”KBT är en eftertraktad terapiform i dagens samhälle och har goda behandlingsresultat. Den psykiska ohälsan tenderar att öka i vårt land och i hela världen trots att vi har det bättre nu än någonsin förr.

Med KBT-terapi ser vi stora förändringar hos människor genom att de mår bättre, uppnår en önskad förändring och blir lyckligare.

Terapi är för alla, inte bara när vi mår dåligt. Terapi kan även ses som en personlig utveckling och ett sätt att upptäcka sig själv”.

Mina Tjänster

Vem är terapin för?

Jag erbjuder terapi och samtalsstöd till personer från skolåldern och uppåt. Varför man vill gå i terapi är olika från person till person. Det kan bero på att man i någon form inte mår bra eller vill uppnå en förändring.

Att inte må bra kan till exempel handla om…

–  Kris

–  Depression

–  Ångest / Panikångest

–  Social Ångest

–  OCD

–  Stress / Utmattning

Du kan också gå i terapi för att uppnå en personlig utveckling eller endast önskar rådgivning för din egen eller någon annans situation.

Hur fungerar terapi online och fördelar med det?

Alla vill göra olika och det viktiga är att du gör det som passar dig. Forskning visar att terapi fungerar lika bra online som i ett terapirum.

Terapi online gör att du själv kan bestämma vart du känner dig bekväm med att sitta under samtalet. Du behöver heller inte sitta i något väntrum, utan ansluter helt enkelt till samtalet när du har din bokade tid. Terapi online sänker tröskeln för dig som vill träffa en terapeut och söka hjälp. Till mig behövs inga remisser utan du kommer direkt i kontakt med mig genom att boka en tid och ingen journaldokumentation som sparas.

Under besöket samtalar vi om det du tycker är viktigt att ta upp. Jag kan utifrån det ställa vissa frågor för att föra samtalet framåt till den förändring du vill ha, till exempel att hantera oro eller stress. Vanligtvis går man i terapi under 5 – 15 sessioner, men det ser olika ut från person till person beroende på behov och vad just du önskar få ut av terapin. Jag använder mig av teams men önskar man hellre telefonsamtal går det lika bra.

Läs om hur tidsbokning fungerar och hur du går till väga.

På bokningssidan kan du själv välja de tider och datum som passar dig.

Du kan enkelt och snabbt boka en tid redan idag.

Terapi Online

För företag

I dagens samhälle är det vanligt att företag erbjuder personalen samtalsterapi. Genom att öka medarbetarnas psykiska hälsa kan du som arbetsgivare bidra till ökad prestation och välmående på arbetsplatsen.

Genom att kontakta mig får ni en konsultation där vi går igenom behovet på just er arbetsplats. Det kan röra sig om allt från enbart samtalsterapi för medarbetarna till en mer omfattande plan för ökad psykisk hälsa.

För att kontakta mig behöver det inte innebär att den psykiska hälsan på arbetsplatsen inte är bra, utan kan vara ett sätt att uppnå en så god psykisk hälsa som möjligt.

Psykisk ohälsa kan leda till sjukskrivningar, minskad prestation, uppsägningar och konflikter. Detta skapar oro på arbetsplatsen och företaget i stort drabbas både socialt och resultatmässigt.

Vi pratar ofta om hur vi kan ”hantera eller åtgärda psykisk ohälsa” i ett företag eller hos en anställd. Vi pratar om och har riktlinjer kring hur en arbetsgivare ska ha kontakt med den sjukskrivne, hur vi gör en plan, hur vi ska lösa konflikter, stötta arbetsgruppen när det hänt något.

Detta gör att vi alltid ligger ett steg bakom. Kan vi arbeta med den psykiska hälsan på arbetsplatsen kan du som företagare undvika att hamna i en ”hantera-situation” och därmed arbeta proaktivt.

Vad händer om vi lägger mer fokus på att bibehålla och öka den psykiska hälsan?

Vad händer i företaget bland de anställda, deras prestation och lön – men också företagets årliga vinst?

Forskning visar att desto mer vi människor vet om hjärnan och dess funktion desto lättare har vi att hantera ångest vilket i sin tur leder till ökad psykisk hälsa och glädje i livet.

Genom att du som företagare erbjuder de anställda samtalsterapi ger du även en ökad psykisk hälsa på lång sikt. Samtidigt som personalens psykiska hälsa ökar, ökar också prestationer på jobbet.
Mina Tjänster

Prislista

Här hittar du kostnaden för terapin.

smiling company staff

Företag

PER SESSION
Kontakta mig så ger jag er pris som är baserat på erat behov.

Paketpris

Jag erbjuder paketpris för att minska kostnaden för dig. Detta paket bestämmer vi innan vi börjar med sessioner som inkluderas i paketet. Kontakta mig sara@therapix.se om du önskar paketpris eller har frågor kring det. Paketen är endast för de som innefattar fullpris 950:-/per session. Nedan kan du se prisskillnaden med ett paket.

Paket 5 sessioner

Ordinariepris för 5 sessioner: 4750:-
Du får 20% rabatt vilket motsvarar 3800:-
760:-/per session

Paket 10 sessioner

Ordinariepris för 10 sessioner: 9500:-
Du får 30% rabatt vilket motsvarar 6650:-
665:-/per session

Have a question?