books, plants and frames on a shelf
UncategorisedÄr du lycklig?

Är du lycklig?

Värdet av att veta sina värderingar

Får du ofta höra att du ska följa dina värderingar och inte någon annans? Forskning visar att desto mer vi lever utifrån våra värderingar desto lyckligare liv tenderar vi att leva. Det minskar bl.a stress, ångest, depression, sömnproblem. 

Men vad är då en värdering och hur vet jag vilka jag har?

För mig har det blivit allt viktigare att mina handlingar stämmer överens med mina värderingar. Värderingar är som vår kompass! Vi kan aktivt göra val i livet som riktas mot våra värderingar t.ex att ringa vänner regelbundet (handling), eftersom nära relationer är viktigt för dig (din värdering) eller att vara aktivt nyfiken på vad någon säger (handling) eftersom det är viktigt att vara öppensinnad och nyfiken på omvärlden (värdering).

Värderingarna visar vägen för ett mer meningsfullt liv för varje enskild person. Det är våra egna övertygelser om vad som är rätt och fel. Vi formar de flesta värderingar av vårt arv, miljö, religion, erfarenheter och personlighet.

Vad gör dig lycklig?  Vad är viktigt på riktigt för dig?

Att veta vad som är viktigt och har betydelse för just dig är bara du själv som kan komma fram till. För vissa är det lätt att veta vad som är viktigt och för andra kan det ta mer tid. Ett tips är att när du kommer fram till en värdering att därefter granska den. Är detta dina åsikter eller är det någon annans? Vi har lätt att ta värderingar från vår sociala krets eller utifrån vad sociala medierna uttrycker. Men får det dig att bli lycklig? Ökar det din psykiska hälsa och välmående?

Ett visuellt exempel:

Tänk dig att du är en busschaufför. I bussen sitter passagerare som står för dina tidigare erfarenheter. Vissa är bra andra känns mindre bra. De dåliga tenderar att störa oss, de kan uttrycka negativa ord om oss eller vad som hänt. Vi försöker kasta av passagerarna som inte känns bra men det går inte. En passagerare som stigit på kommer aldrig av igen eftersom det är ett minne. Vi tenderar att ändå kontrollera dessa dåliga passagerare vilket gör att vi har svårt att se de bra passagerarna, alltså det som är viktigt för oss. Det som ger mening i livet. Vi behöver istället låta passagerarna vara och istället fokusera på vart vi vill åka istället för att stå still. Vi kan aktivt styra vårt liv även om vi bär med oss olika sorters av passagerare. Lär dig att också rikta blicken framåt och fundera över vart du vill ta dig.

Frågor att ställa sig själv:

  • Hur mår jag?
  • Vad är viktigt för mig? 
  • Hur är det nu? 
  • Vart vill jag komma? 
  • Vad hindrar mig att komma dit? Är det mina erfarenheter, andras eller samhällets normer som hindrar mig?
  • Får jag lov att våga göra detta av mig själv?

Have a question?