books, plants and frames on a shelf
man meditating on the floor

Mindfulness

Att medvetet föra uppmärksamheten på nuet

Vi människor har en fantastisk förmåga som inget annat djur har. Vi kan föreställa oss saker som inte finns eller som inte har hänt. Våra tankar kan vara i ”dåtid” – saker som faktiskt har hänt och ”framtid” – saker som inte har hänt men som skulle kunna hända. Vi har också en tendens att ha våra flesta tankar i dåtid och framtid istället för nutid. Att försöka medvetet föra vår uppmärksamhet på nuet kallas för mindfulness eller medveten närvaro som vi kallar det på svenska. Vi kan utföra mindfulness på olika sätt. Ett sätt kan vara genom meditation.

Första gången jag hörde talas om mindfulness blev jag ganska förvirrad. Det var svårt att greppa, förstå och även att utföra. När var jag mindful och när var jag inte mindful egentligen? Det tyckte jag var svårast att veta. När jag började utföra mindfulness genom meditation brottades jag främst med tankarna om att jag ”måste vara mindful”. När jag exempel fick tankar om framtiden såsom ”vad jag ska äta sen” eller ”jag borde göra detta…” när jag utförde meditation, så blev jag irriterad på mig själv. Det gjorde att jag brottades mer med tanken och känslan om att vara irriterad på mig själv för att jag inte lyckades hålla mig till nuet, istället för själva tanken om framtiden som kom. Den tanken släppte jag ganska snabbt men inte min irritation över att jag fick den.

Jag förstår idag att mindfulness inte handlar om att ”leva för dagen, känna lugn och glädje, när jag är fokuserad eller att det är någon slags själslig kulturell sak eller att bara vissa behöver göra det som inte mår bra psykiskt”. Då mindfulness är liknande meditation som kommer från buddismen så är det lätt att dra slutsats att det har med något man ”tror” på. Idag vet vi mycket mer om begreppet och dess syfte.

Mindfulness är när vi håller uppmärksamheten på nuet, vi fokuserar på det som händer i oss och runtom oss. Vi ska så lite som möjligt fastna i tankarna speciellt om dåtid och framtid.

Mindfulness lär oss att hantera obehagliga tankar och känslor såsom ångest och oro. Vi blir medvetna om att vi inte kan hindra att obehagliga tankar kommer men vi lär oss att släppa tankarna snabbare.

Det är något vi egentligen redan har, en färdighet som vi alla, då menar jag också alla, kan träna upp. Mindfulness ger oss ett klarare sinne. Vad händer rent fysiologiskt när vi mediterar? Det har visat att utföra meditation minskar psykisk ohälsa såsom depression, smärta och ångest. Tålamodet och medkänslan blir bättre. Vi blir lyckligare. Forskning har visat att det faktiskt händer något i hjärnan när vi mediterar. Efter 2 månaders träning med meditation så ser man en positiv förändring i hjärnan kopplat till inlärning och minne. Dessa delar blir bättre och ökar, och delar av hjärnan som kopplas till såsom stress och ångest blir istället mindre. Så det sker både fysiska och psykiska förändringar. Det har även visat att vi får lättare att känna tacksamhet för saker i livet.

Testa mindfulness!

Enkel mindfulnessövning som kan användas i vardagen:

Rikta långsamt uppmärksamheten mot din egen andning. Lägg märke till hur du andas in och ut. Koncentrera dig på andningen som den är just nu, i detta ögonblick, och använd andningen för att förankra dig i nuet. Koncentrera dig på hur det känns när andetagen dras in i kroppen och sedan lämnar den. Andetagen finns alltid där hos dig, och andningen sker alltid här och nu. Använd andningen för att påminna dig själv om att vara uppmärksam på och observera vad som sker i nuet. Stanna upp en stund och låt dig själv vara medveten om andningen.

Have a question?