books, plants and frames on a shelf
UncategorisedAcceptans
anxious woman sitting

Acceptans

”Att låta känslorna bara få finnas där”

Om vi ser tillbaka i människans historia och hens biologi kan vi se att vi alltid har och behöver ha negativa tankar och känslor. Hjärnan är till och med gjord för att tänka negativt och inte positivt. Det är ingen hemlighet att negativa känslor som rädsla är en stor del av orsaken till att vår art överlevt under historien. Men idag lever vi på ett helt annat sätt än den historiske människan som behöver skydda sig från faror konstant. Vi lever i en mycket tryggare värld idag men hjärnan lever kvar som den gjorde förr. Vi kan istället känna oro eller ångest (rädsla) i situationer som egentligen inte är något direkt hot. Det är för att hjärnan inte kan se skillnaden mellan fantasi och verklighet utan reagerar som om vi levde som förr. Som om ett lejon smög i buskarna fast i själva verket så handlar det om en oro om att ha gjort fel och riskera att någon blir arg på oss. Vilket i sin tur inte är en rolig tanke men det hotar ju inte vårt liv såsom hjärnan vill dra slutsatsen till.

Det sägs att det tar 10 000 år för människan att genomgå en revolution i sig. Samhället i dag tenderar att vi ligga ett par bra steg framåt än vad hjärnan hinner med. Samtidigt är vi så pass intelligenta att det är vi som utvecklar det moderna samhället till det det är idag.

Vi kan därför inte begära att vi inte ska ha någon rädsla- någon ångest, oro eller stress. För den är fortfarande nödvändig för oss om vi vill fortsätta leva.

Inom ACT (acceptance and commitment therapy) talar man om acceptans inför sina negativa tankar och känslor – Eftersom vi ändå inte kan hindra att de kommer. Acceptans kan därav leda till att vi inte dras med i tankarna på samma sätt och istället får vi avstånd från dem.

Men vad menar vi med acceptans egentligen? Ska vi bara acceptera att vi mår dåligt? Som om det skulle vara okej? Eller att vi bara ger upp? Det låter inte direkt intelligent?

Ja ordet i sig kan vara ganska förvirrande för även om vi accepterar tanken ena stunden så innebär det inte att vi får sinnesro. Acceptans menas att ”ge mer möjlighet för oss att ta kloka val utifrån hur vi vill leva, utifrån våra värderingar trots ångest”. Att stanna upp och se verkligheten som den är både inom oss själva men även utanför oss själva.

Ett exempel på acceptans skulle kunna vara att du är irriterad hela dagen på att det regnar istället för solsken nu när du skulle ut och åka båt. Då försöker du med acceptans – Att ”acceptera” att nu är det regn och det gör mig irriterad men att inte försöka dras med i irritationen för mycket. Det ger oss en mer tillfredsställd dag och irritationen hindrar oss inte längre från att ta mer kloka val under dagen som den skulle kunna om vi går runt och är irriterade.

Det innebär att oavsett vad du känner eller tänker så låter du dig själv känna det för stunden, tryck inte bort tanken utan låt den vara där. Det kan ge oss ett lugn och gör det lättare för oss att se situationen som den är. Tacka de tankar du får men du behöver inte lyssna på dem och de behöver inte vara sanna. Vi kan visa kroppen att vi kan göra saker trots ångest, oro eller stress. Det är bara en känsla på grund av vår biologi i kombination med vår intelligens. Ångest är alltså en konsekvens av vår intelligens. Hjärnan är inte gjord för att vara psykiskt lycklig den är gjort för din överlevnad, inget annat.

Vi människor tenderar att använda oss av olika strategier när något blir obehagligt genom tankar och känslor. Strategier som gör att vi kommer bort från det obehagliga såsom att umgås med andra människor eller dra sig undan, dricka för mycket alkohol eller äta sötsaker, motionera etc. Vissa av dessa kan både vara positivt och negativt för oss. Det kan ge oss mer glada känslor, som en god stimulering. Men som med allt annat är lagom bäst. Om vi aldrig kan vara ensamma på grund av obehagliga känslor eller alltid behöver motionerna kanske det har gått över till det negativa? Det kan istället på lång sikt leda till psykisk ohälsa. Istället kan vi träna på att så gott som möjligt finna acceptansen och kunna hantera våra obehagliga känslor och tankar och få ett mer harmoniskt liv.

”Vi behöver inte fly från oss själva”

Acceptans hjälper alltså oss att hantera och förhålla oss till dessa obehagliga tankar och känslor på ett sådant sätt att det inte tar över. Den hjälper oss att betrakta känslor och tankar istället för att dras med i dem. Acceptans kan få oss att leva vårt liv fullt ut trots obehagliga tankar och känslor.

”Vi är inte våra tankar”

Have a question?